Category: Paros life

Paros Seed Festival: seedings and screenings awaiting the rain – Γιορτή Σποράς στην Πάρο: σπορές και προβολές περιμένοντας τη βροχή

By , November 10, 2010

It is a great joy to hear that people who participated in the festival have started making seedballs in earnest. We are looking forward to your photos and feedback. And if you want company to your seedings, let us know, we can post invitations in this blog.

A big seeding is starting Thursday morning at 9:00 in Santa Maria, near the camping site. We will sow the seeds left from the Festival in order to produce the seeds needed for next year’s grand seeding in the Paros Park. We will use both methods, the natural farming and the conventional one. We are looking forward to seeing you there! For more information, please call 6974903604.

And, at last, we have the first video of the Festival ready! Join us at Tao’s on Friday 12 November at 20:30 for the first screening.

Με μεγάλη χαρά μας μαθαίνουμε ότι φίλοι που συμμετείχαν στη γιορτή σποράς έχουν αρχίσει κιόλας να φτιάχνουν σβώλους. Περιμένουμε με ανυπομονησία τα νέα και τις φωτογραφίες σας. Και εάν θέλετε παρέα στις σπορές σας, μπορείτε να μας ενημερώσετε για να δημοσιεύσουμε κάλεσμα σε αυτό το ιστολόγιο.

Αύριο, Πέμπτη, το πρωί στις 9:οο θα αρχίσει μία μεγάλη σπορά στη Σάντα Μαρία, κοντά στο κάμπινγκ, η οποία πιθανώς θα διαρκέσει περισσότερες από μία μέρες. Θα σπείρουμε τους σπόρους που περίσσεψαν από τη γιορτή για να παράγουμε τους σπόρους που θα χρειαστούν για τη μεγάλη σπορά που θα κάνουμε του χρόνου στο Πάρκο Πάρου. Για τη σπορά θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της φυσικής καλλιέργειας αλλά και τη συμβατική μέθοδο. Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί! Για περισσότερες πληρφορίες, τηλεφωνήστε μας στο  6974903604.

Και, επιτέλους, το πρώτο βίντεο από τη Γιορτή Σποράς είναι έτοιμο! Ελάτε στο Tao’s την Παρασκευή το βράδυ στις 20:30 να το απολαύσουμε μαζί.

Γιορτή Σποράς στην Πάρο Μέρα 4η – Paros Seed Festival Day 4

comments Comments Off on Γιορτή Σποράς στην Πάρο Μέρα 4η – Paros Seed Festival Day 4
By , October 31, 2010

Οι φίλοι της Πάρου άκουσαν το κάλεσμα και ήρθαν να σπείρουν μαζί μας στο Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Πάρκο Πάρου τους σβώλους που φτιάξαμε χτες στο Tao’s. Όμορφη, ηλιόλουστη μέρα, μπροστά μας η υπέροχη θάλασσα και μερικά στρέμματα γης που ανυπομονούν να πρασινίσουν. Και αυτή είναι μόνο η αρχή.

The friends of Paros heard the call and came with us to the Environmental and Cultural Park of Paros to sow the clayballs we made yesterday at Tao’s. A beautiful, sunny day, the sea in our view, and a few acres of land eager to green. And this is just the beginning.

Γιορτή Σποράς στην Πάρο Μέρα 3η – Paros Seed Festival Day 3

By , October 30, 2010

Making seedballs for reforestation at the Paros Park. Better weather (thanks!), big happy production line, new methods of making seedballs, so much to learn and to experience! We are so grateful, to the team of the Natural Farming Centre, to the team of the Paros Park, to all the visitors and residents of Paros, an overwhelming gratitude.

Σήμερα φτιάξαμε σβώλους για την αναδάσωση στο Πάρκο Πάρου. Ο καιρός καλυτέρεψε (ευτυχώς), είχαμε μία δυνατή, χαρούμενη γραμμή παραγωγής, μάθαμε νέες μεθόδους παραγωγής σβώλων, πόσα πολλά μάθαμε και ζήσαμε! Νιώθουμε τόση ευγνωμοσύνη, προς την ομάδα του Κέντρου Φυσικής Καλλιέργειας, την ομάδα του Πάρκου, προς όλους όσους ήρθαν να βοηθήσουν, απέραντη ευγνωμοσύνη.

Γιορτή Σποράς στην Πάρο Μέρα 2η – Paros Seed Festival Day 2

comments Comments Off on Γιορτή Σποράς στην Πάρο Μέρα 2η – Paros Seed Festival Day 2
By , October 29, 2010

Ο αέρας και το κρύο δεν σταμάτησαν όσους θέλουν να μάθουν, να βοηθήσουν, να μοιραστούν, να κάνουν τη διαφορά. Σήμερα, σπείραμε τους πρώτους σβώλους για τη δημιουργία λαχανόκηπου. Και νιώσαμε πραγματικά όμορφα!

Αύριο το πρωί ξεκινάμε την παραγωγή σβώλων για την αναβλάστηση στο Πάρκο Πάρου. Η βοήθειά σας θα είναι περισσότερο από πολύτιμη! Σας περιμένουμε στο Tao’s από τις 10:00 το πρωί.

The wind and the cold did not stop those who want to learn, to help, to share, to make a difference. Today, we sowed the first seedballs for the creation of the vegetable garden. It is a really nice feeling!

Tomorrow we are starting the clayball production for the revegetation in the Paros Park. Your contribution will be more than welcome! See you at Tao’s from 10:00 am.

Seed Festival Day 1 – Γιορτή Σποράς Μέρα 1η

By , October 29, 2010

Dramatic weather, happy beautiful interested interesting people, all working together in harmony. As Panayiotis Manikis said, we do not only sow seeds on the ground, we sow seeds in people’s hearts. A truly heart-warming day.

Συγκλονιστικός καιρός, όμορφοι χαρούμενοι άνθρωποι ενδιαφέροντες και γεμάτοι ενδιαφέρον, σε αρμονική συνεργασία. Όπως είπε και ο Παναγιώτης Μανίκης, δεν σπέρνουμε σπόρους μόνο στη γη, σπέρνουμε σπόρους και στις καρδιές των ανθρώπων. Μια μέρα που εύφρανε τις καρδιές μας.

Permaculture in Greece is powered by WordPress

Panorama Theme by Themocracy