Category: Natural Farming

A veggie garden where natural farming and permaculture meet – Φυσική καλλιέργεια και περμακουλτούρα συναντιούνται σε έναν λαχανόκηπο

comments Comments Off on A veggie garden where natural farming and permaculture meet – Φυσική καλλιέργεια και περμακουλτούρα συναντιούνται σε έναν λαχανόκηπο
By , April 10, 2014

Emilia HazelipEmilia Hazelip was a Catalan gardener who lived in France.Watch this inspiring video, full of practical information and precious insights about soil health. In permaculture, we may  amend the soil with natural ingredients, especially in the beginning of the process, but the main principles of the making of this garden are what we follow. There is nothing left to do but to go out there and make your own garden! And please remember that growing our own food is one of the most subversive actions we can take at this day and age…

Η Εμίλια Χέιζλιπ ήταν μια Καταλανή κηπουρός που έζησε στη Γαλλία. Παρακολουθήστε αυτό το υπέροχο βίντεο, με ελληνικούς υποτίτλους, γεμάτο πρακτικές οδηγίες γα τη δημιουργία λαχανόκηπου και βαθιά γνώση για την υγεία του εδάφους. Είναι αλήθεια ότι στην περμακουλτούρα χρησιμοποιούμε κομπόστ και άλλα φυσικά εδαφοβελτιωτικά, ειδικά στην αρχή, αλλά οι βασικές αρχές στην κατασκευή αυτού του λαχανόκηπου είναι αυτές που ακολουθούμε κι εμείς.
Μετά απ’ αυτό δε μένει τίποτα άλλο από το να βγείτε έξω και να φτιάξετε τον δικό σας λαχανόκηπο! Και θυμηθείτε: η καλλιέργεια της τροφής μας είναι μία από τις πιο επαναστατικές δράσεις στην εποχή μας…

(Εάν δεν εμφανίζονται οι ελληνικοί υπότιτλοι, δείτε το video εδώ)

Paros Seed Festival 2010: The Movie – Γιορτή Σποράς στην Πάρο: Η ταινία

By , November 13, 2010

After a very nice screening in Tao’s last night, here is the video we made about the festival. A warm thanks to Tina Lymberis for working on this plus a wholehearted thanks to all the people who participated. I hope you enjoy it as much as we enjoyed the festival and the making of this video.

Stay tuned for more video shows and green screenings.

Μετά από μία πολύ ευχάριστη βραδιά προβολής στο Tao’s, σας παρουσιάζουμε εδώ το βίντεο που ετοιμάσαμε για τη γιορτή σποράς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τίνα Λυμπέρη για τη δημιουργία αυτού του βίντεο και ένα ολόψυχο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή τη γιορτή. Ελπίζουμε να περάσετε καλά βλέποντας αυτό το βίντεο, όσο καλά περάσαμε κι εμείς φτιάχνοντάς το και ακόμα περισσότερο στη διάρκεια του φεστιβάλ.

Ξαναπεράστε από το ιστολόγιό μας για περισσότερες πράσινες προβολές!

Paros Seed Festival: seedings and screenings awaiting the rain – Γιορτή Σποράς στην Πάρο: σπορές και προβολές περιμένοντας τη βροχή

By , November 10, 2010

It is a great joy to hear that people who participated in the festival have started making seedballs in earnest. We are looking forward to your photos and feedback. And if you want company to your seedings, let us know, we can post invitations in this blog.

A big seeding is starting Thursday morning at 9:00 in Santa Maria, near the camping site. We will sow the seeds left from the Festival in order to produce the seeds needed for next year’s grand seeding in the Paros Park. We will use both methods, the natural farming and the conventional one. We are looking forward to seeing you there! For more information, please call 6974903604.

And, at last, we have the first video of the Festival ready! Join us at Tao’s on Friday 12 November at 20:30 for the first screening.

Με μεγάλη χαρά μας μαθαίνουμε ότι φίλοι που συμμετείχαν στη γιορτή σποράς έχουν αρχίσει κιόλας να φτιάχνουν σβώλους. Περιμένουμε με ανυπομονησία τα νέα και τις φωτογραφίες σας. Και εάν θέλετε παρέα στις σπορές σας, μπορείτε να μας ενημερώσετε για να δημοσιεύσουμε κάλεσμα σε αυτό το ιστολόγιο.

Αύριο, Πέμπτη, το πρωί στις 9:οο θα αρχίσει μία μεγάλη σπορά στη Σάντα Μαρία, κοντά στο κάμπινγκ, η οποία πιθανώς θα διαρκέσει περισσότερες από μία μέρες. Θα σπείρουμε τους σπόρους που περίσσεψαν από τη γιορτή για να παράγουμε τους σπόρους που θα χρειαστούν για τη μεγάλη σπορά που θα κάνουμε του χρόνου στο Πάρκο Πάρου. Για τη σπορά θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της φυσικής καλλιέργειας αλλά και τη συμβατική μέθοδο. Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί! Για περισσότερες πληρφορίες, τηλεφωνήστε μας στο  6974903604.

Και, επιτέλους, το πρώτο βίντεο από τη Γιορτή Σποράς είναι έτοιμο! Ελάτε στο Tao’s την Παρασκευή το βράδυ στις 20:30 να το απολαύσουμε μαζί.

Γιορτή Σποράς στην Πάρο Μέρα 4η – Paros Seed Festival Day 4

comments Comments Off on Γιορτή Σποράς στην Πάρο Μέρα 4η – Paros Seed Festival Day 4
By , October 31, 2010

Οι φίλοι της Πάρου άκουσαν το κάλεσμα και ήρθαν να σπείρουν μαζί μας στο Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Πάρκο Πάρου τους σβώλους που φτιάξαμε χτες στο Tao’s. Όμορφη, ηλιόλουστη μέρα, μπροστά μας η υπέροχη θάλασσα και μερικά στρέμματα γης που ανυπομονούν να πρασινίσουν. Και αυτή είναι μόνο η αρχή.

The friends of Paros heard the call and came with us to the Environmental and Cultural Park of Paros to sow the clayballs we made yesterday at Tao’s. A beautiful, sunny day, the sea in our view, and a few acres of land eager to green. And this is just the beginning.

Γιορτή Σποράς στην Πάρο Μέρα 3η – Paros Seed Festival Day 3

By , October 30, 2010

Making seedballs for reforestation at the Paros Park. Better weather (thanks!), big happy production line, new methods of making seedballs, so much to learn and to experience! We are so grateful, to the team of the Natural Farming Centre, to the team of the Paros Park, to all the visitors and residents of Paros, an overwhelming gratitude.

Σήμερα φτιάξαμε σβώλους για την αναδάσωση στο Πάρκο Πάρου. Ο καιρός καλυτέρεψε (ευτυχώς), είχαμε μία δυνατή, χαρούμενη γραμμή παραγωγής, μάθαμε νέες μεθόδους παραγωγής σβώλων, πόσα πολλά μάθαμε και ζήσαμε! Νιώθουμε τόση ευγνωμοσύνη, προς την ομάδα του Κέντρου Φυσικής Καλλιέργειας, την ομάδα του Πάρκου, προς όλους όσους ήρθαν να βοηθήσουν, απέραντη ευγνωμοσύνη.

Permaculture in Greece is powered by WordPress

Panorama Theme by Themocracy