Το διαδίκτυο της φύσης – Nature’s internet

comments Comments Off on Το διαδίκτυο της φύσης – Nature’s internet
By , January 14, 2018

Πώς μιλούν τα δέντρα μεταξύ τους σε ένα υγιές δάσος

Αυτή η συναρπαστική ομιλία παρουσιάζει την επιστημονική έρευνα που αποδεικνύει τις διασυνδέσεις των ζωντανών οργανισμών σε ένα δασικό οικοσύστημα. Μας οδηγεί κάτω από το έδαφος του δάσους, όπου μαθαίνουμε πώς επικοινωνούν τα δέντρα και πώς ανταλλάσσουν πόρους. Προχωρώντας πέρα από την απλή άποψη ότι το δάσος είναι ένας πόρος προς εκμετάλλευση, παρουσιάζει το δάσος ως ένα περίπλοκο δίκτυο ζωής. Και εξετάζοντας τις σχέσεις που συνιστούν την πολυπλοκότητα της φύσης παρουσιάζει αδιάσειστα επιχειρήματα που υποστηρίζουν την ιδέα πως «Είμαστε όλοι ένα».

Η Σουζάν Σίμαρντ μελετά την εκπληκτική και εύθραυστη πολυπλοκότητα της φύσης. Εστιάζει στα υπόγεια δίκτυα μυκήτων που συνδέουν τα δέντρα μεταξύ τους και διευκολύνουν την υπόγεια επικοινωνία και αλληλεπίδρασή τους. Η ανάλυση της ομάδας της αποκάλυψε ότι τα δίκτυα των μυκήτων μεταφέρουν νερό, άνθρακα και θρεπτικά συστατικά όπως το άζωτο ανάμεσα στα δέντρα καθώς και ανάμεσα στα διαφορετικά είδη. Η έρευνα έδειξε ότι αυτά τα πολύπλοκα, συμβιωτικά δίκτυα στα δάση μας – στους κόμβους των οποίων βρίσκονται αυτά που ονομάζει «μητρικά δέντρα» – μιμούνται τα δικά μας νευρωνικά και κοινωνικά δίκτυα. Αυτή η επαναστατική εργασία πάνω στην συμβιωτική επικοινωνία των φυτών έχει ευρείες συνέπειες τόσο για τη δασική όσο και για την αγροτική βιομηχανία, ιδιαίτερα σε σχέση με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και με την αντοχή των φυτών στους παθογόνους παράγοντες. Η Σουζάν Σίμαρντ εργάζεται κυρίως στα δάση, αλλά και στα χορτολιβαδικά οικοσυστήματα, τους υγροτόπους, την τούντρα και τα ορεινά οικοσυστήματα.

Για τους ελληνικούς υποτίτλους, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις (Settings) του βίντεο και επιλέξτε ελληνικά (Greek).

How trees talk to each other in a healthy forest

This fascinating talk presents the scientific research that shows the interconnectedness of life in the forest ecosystem. It takes us beneath the forest floor where we learn how trees are communicating and exchanging resources. Going beyond the simple view of a forest as a resource to be exploited, it presents the forest as a complex network of life. Her examination of the relationships that make up the complexity of nature present compelling support for the idea that “We are all one.”

Suzanne Simard studies the surprising and delicate complexity in nature. Her main focus is on the below-ground fungal networks that connect trees and facilitate underground inter-tree communication and interaction. Her team’s analysis revealed that the fungi networks move water, carbon and nutrients such as nitrogen between and among trees as well as across species. The research has demonstrated that these complex, symbiotic networks in our forests — at the hub of which stand what she calls the “mother trees” — mimic our own neural and social networks. This groundbreaking work on symbiotic plant communication has far-reaching implications in both the forestry and agricultural industries, in particular concerning sustainable stewardship of forest’s and the plant’s resistance to pathogens. She works primarily in forests, but also grasslands, wetlands, tundra and alpine ecosystems.

 

Permaculture in Greece is powered by WordPress

Panorama Theme by Themocracy