Γιορτή Σποράς στην Πάρο Μέρα 3η – Paros Seed Festival Day 3

By , October 30, 2010

Making seedballs for reforestation at the Paros Park. Better weather (thanks!), big happy production line, new methods of making seedballs, so much to learn and to experience! We are so grateful, to the team of the Natural Farming Centre, to the team of the Paros Park, to all the visitors and residents of Paros, an overwhelming gratitude.

Σήμερα φτιάξαμε σβώλους για την αναδάσωση στο Πάρκο Πάρου. Ο καιρός καλυτέρεψε (ευτυχώς), είχαμε μία δυνατή, χαρούμενη γραμμή παραγωγής, μάθαμε νέες μεθόδους παραγωγής σβώλων, πόσα πολλά μάθαμε και ζήσαμε! Νιώθουμε τόση ευγνωμοσύνη, προς την ομάδα του Κέντρου Φυσικής Καλλιέργειας, την ομάδα του Πάρκου, προς όλους όσους ήρθαν να βοηθήσουν, απέραντη ευγνωμοσύνη.

One Response to “Γιορτή Σποράς στην Πάρο Μέρα 3η – Paros Seed Festival Day 3”

  1. Lenio says:

    well it was real joy !!
    Η χαρά που γεννάει η δουλειά αυτή είναι ο σπόρος που φυτεύτηκε μέσα μου.
    Ευχαριστώ Έλενα για όλη την προσπάθεια!!

Permaculture in Greece is powered by WordPress

Panorama Theme by Themocracy