Organic farming is cool (when not in big scale) / Η βιολογική καλλιέργεια είναι κουλ (όταν δεν είναι μεγάλης κλίμακας)

By , July 27, 2010

Huge cherry tomatoes on impressively strong plants coming from a relatively poor soil: Effective Microorganisms at work / Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί επί το έργον: τεράστια τοματίνια πάνω σε πολύ δυνατά φυτά, φυτεμένα σε ένα σχετικά φτωχό έδαφος

Last Sunday I visited an organic farm near Athens, Mali Veni. A beautiful space of about 20 acres, run by Christos Karapanos. The subject of the gathering was the use of Effective Microorganisms in agriculture (more on EM in the next post…). EM is a concoction of naturally produced, effective, beneficial and non-pathogenic microorganisms with broad application. Christos has been using them for a few months in irrigation and compost-making and he has seen very impressive results in his production. More robust and healthy plants, fewer pests, produce of bigger size, better quality and taste, longer preservation. One of the pioneers in organic agriculture in Greece, with twenty-year experience, Christos told us that, now that he is using the microorganisms it is more pleasant, more fun to be in the garden.

Organic fig trees and corn thrive amidst the eroded hills around Mali Veni / Βιολογικές συκιές και καλαμπόκια θριαμβεύουν εν μέσω έντονα διαβρωμένων λόφων στο Μαρκόπουλο Αττικής

I confirm! Despite the scorching heat of the summer afternoon, it was very enjoyable to walk around the land and admire a vigorous, chemical-free, happy garden, to taste mouth-watering figs and grapes full of flesh and aroma. As I was watching laid-back and confident Christos walking around his garden and picking cucumbers and tomatoes while giving us a tour, it was obvious to me how agriculture could be a more attractive activity for young people if it moved away from the conventional ways. Especially in hard times like this… when it is still a matter of choice and not of necessity…

Την περασμένη Κυριακή επισκέφθηκα ένα βιολογικό αγρόκτημα στο Μαρκόπουλο Αττικής, το Μάλι Βένι (που στα αρβανίτικα σημαίνει Το Βουνό με τα Κέδρα). Μια πανέμορφη έκταση ογδόντα περίπου στρεμάτων υπό τη διαχείριση του Χρήστου Καραπάνου. Η συγκέντρωση έγινε με σκοπό μία παρουσίαση των Ενεργών Μικροοργανισμών και των χρήσεών τους στη γεωργία (θα αναφερθούμε στους ΕΜ στο επόμενο άρθρο…). Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί είναι ένα φυσικά συντιθέμενο μείγμα ωφέλιμων, μη παθογενών μικροοργανισμών που βρίσκονται ελεύθεροι στη φύση και έχουν ευρεία εφαρμογή σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο Χρήστος τους χρησιμοποιεί εδώ και μερικούς μήνες ως εδαφοβελτιωτικό μέσω της άρδευσης και της κομποστοποίησης και έχει δει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πιο εύρωστα και υγιή φυτά, λιγότερα βλαβερά έντομα, προϊόντα μεγαλύτερου μεγέθους, καλύτερης ποιότητας και γεύσης, μεγαλύτερη διατηρησιμότητα. Ένας από τους πρωτοπόρους της βιολογικής καλλιέργειας, με είκοσι χρόνια εμπειρία, ο Χρήστος μοιράστηκε μαζί μας τις παρατηρήσεις του από τη χρήση των ΕΜ και σχολίασε ότι η δουλειά έχει γίνει πιο ευχάριστη στο αγρόκτημα.

Christos is offering us his delicious grapes / Ο Χρήστος μας προσφέρει από τα εξαιρετικά του σταφύλια

Και καταλαβαίνω γιατί! Παρά τον καυτό ήλιο του μεσημεριού, ήταν σκέτη απόλαυση η βόλτα μας στον υγιή και χαρούμενο αυτόν κήπο, απαλλαγμένο από χημικά, γεμάτο με τα πιο εύγευστα, σαρκώδη και μυρωδάτα σύκα και σταφύλια. Όσο παρατηρούσα τον Χρήστο, χαλαρό και καλοδιάθετο να μας ξεναγεί στο αγρόκτημα, μαζεύοντας στο πέρασμά του ατζούρια και ντομάτες, σκεφτόμουν πόσο πιο ελκυστική θα ήταν η γεωργία ως απασχόληση για τους νέους ανθρώπους αν αποδεσμευόταν από τις συμβατικές μεθόδους. Ειδικά στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε… όσο ακόμα μπορεί να αποτελέσει επιλογή και όχι αναγκαιότητα…

Comments are closed

Permaculture in Greece is powered by WordPress

Panorama Theme by Themocracy