Category: Regenerative Agriculture

Το Χρονικό του COP21 – The COP21 Timeline

comments Comments Off
By , December 15, 2015
COP 21 Paris, "ligne rouge" march

Photo: © Solidaires, Patricia Tutoy

Η Ναόμι Κλάιν, η Καναδή συγγραφέας δύο σημαντικών βιβλίων, “Το Δόγμα του Σοκ” και πιο πρόσφατα “Αυτό αλλάζει τα Πάντα“, σε συνεργασία με τη γαλλική εφημερίδα Mediapart και την αμερικανική The Nation, κάνει ρεπορτάζ από το Παρίσι στη διάρκεια της Διάσκεψης για το Κλίμα και αναλύει τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της συνάντησης, μέσα κι έξω από τους χώρους της Διάσκεψης.

Πέντε σύντομα video blogs, με ελληνικούς υποτίτλους, για το τι έγινε στο Παρίσι, τι θα γίνει και τι πρέπει να γίνει από δω και στο εξής. Όπως λέει και η Ναόμι Κλάιν, η πληροφορία είναι αντίσταση στο σοκ. Οπλιστείτε.

________________________

Naomi Klein, the Canadian writer of “The Shock Doctrine” and “This Changes Everything“, reports from Paris during the COP21 Summit, in a production of Mediapart and The Nation. Five video blogs where Klein highlights the most important points and issues of the Summit, in and out of Le Bourget, explains what happened, and what will and must happen in the future. As Naomi Klein says, information is shock resistance. Arm yourself.

 

Αληθινός Πλούτος – True Wealth

comments Comments Off
By , June 5, 2015

John Dennis LiuO John Dennis Liu είναι ερευνητής και κινηματογραφιστής και ίδρυσε και διευθύνει το Environmental Education Media Project (EEMP) από το 1997. Έχει καταγράψει την αποκατάσταση μεγάλων οικοσυστημάτων όπως το Loess Plateau στην Κίνα και στο παρακάτω βίντεο μας μεταφέρει μία ρηξικέλευθη αλλά απλή ιδέα για τη Φύση και την Παγκόσμια Οικονομία.

Νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα κι αυτό αναμφισβήτητα το βιώνουμε στην Ελλάδα στον παρόντα χρόνο. Αλλά, δεν είναι αρκετό να προετοιμαζόμαστε για όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει παράλληλα να εργαζόμαστε για τη δημιουργία και την πραγμάτωση ενός νέου μοντέλου ζωής.

Ο John D. Liu κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα: “Από τη μελέτη των φυσικών οικοσυστημάτων προκύπτει μία απάντηση με οικονομικούς όρους στην θεμελιώδη ερώτηση “Τι είναι πλούτος;”. Παρ όλο που όλα όσα παράγονται και καταναλώνονται προέρχονται από την αφθονία αυτού του Πλανήτη, σύμφωνα με την τρέχουσα οικονομική σκέψη, η αξία των οικολογικών λειτουργιών είναι μηδενική. Σήμερα, υπολογίζουμε το χρήμα και την οικονομία ως το άθροισμα της παραγωγής και της κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών. Όταν αποτιμούμε την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών χωρίς να αναγνωρίζουμε την οικολογική λειτουργία από την οποία προκύπτουν, δημιουργούμε ένα διεστραμμένο κίνητρο υποβάθμισης των γήινων οικοσυστημάτων […]  Αποδεικνύεται ότι τα λειτουργικά οικοσυστήματα είναι πιο πολύτιμα από την παραγωγή και την κατανάλωση. Ένας δρόμος προς τη βιωσιμότητα είναι ορατός όταν η οικονομία βασίζεται στην οικολογική λειτουργία και όχι στην παραγωγή/κατανάλωση. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε τη θεμελιώδη μεταμόρφωση της ανθρώπινης κοινωνίας.”

Απολαύστε το βίντεο με ελληνικούς υποτίτλους!

John Dennis Liu

John Dennis Liu is a researcher and cinematographer that founded and directed the Environmental Education Media Project (EEMP) since its creation in 1997. He has documented large land restoration projects like the one in the Loess Plateau in China and in this video he shares his profound and revolutionary yet simple insight about Nature and the Global Economy.

It seems to me that things will get worse before they get better and we certainly are experiencing this in Greece as we speak. But, apart from bracing ourselves for what is to come, we need to continue our work to create and implement a new paradigm unabated.

John D. Liu is doing just that: “From the study of natural ecosystems comes an economic answer that goes to the fundamental question of ‘what is wealth?’. Although everything that is produced and consumed comes from the bounty of the Earth, according to current economic thinking, the value of ecological function is zero. We now calculate the economy and money as the sum total of production and consumption of goods and services. By valuing products and services without recognising the ecological function from which they are derived, we have created a perverse incentive to degrade the Earth’s ecosystems […] Functional ecosystems can be shown to be more valuable than production and consumption. A pathway to sustainability appears if, instead of the economy being based on production and consumption of goods and services, it were based on ecosystem function. This would mean a fundamental transformation of human society.”

Enjoy the video!

 

Regenerative Agriculture and Land Management Course with Darren J. Doherty in Crete

comments Comments Off
By , August 4, 2014

 Darren Doherty makes a stop at Apiganias, Crete in 24-26 October during the Regrarians World Tour 2014

 

Darren Doherty

Darren Doherty in action

WHEN AND WHERE

PRE-BOOKING

We are pleased to host Darren J. Doherty in Crete for a regenerative agriculture development course in collaboration with the Association “Friends of Apiganias”.

This Regrarians Open Consultancy & Practicum Design Workshop is ideal for land professionals and amateurs alike, including: farmers, ranchers, property and preserve managers, rural landscapers, large and small property owners, agriculturists, earth and water scientists, forest scientists, and anyone else involved in and interested in learning more about the care and stewardship of public and private land, farms, agricultural fields, orchards, properties and communities in Greece, all the mediterranean neighborhood and any area in the world with similar climatic conditions.

The Workshop is a dynamic 3-day program designed to involve participants directly in the delivery of an integrated farm and property planning and development consultancy. Led by one of the worlds most renowned & experienced farm planners, Darren J. Doherty (AU), this course is all about having participants work to understand the 10 step process logic involved with the Regrarians Platform which methodically covers each and every element of land design, farm planning and development. In short, this course will be a highly useful and functional Professional Development for producers & land managers when it comes to production landscapes, enterprise planning & site development.

The RAC+RAD experience will result in participants understanding some of the process behind re-booting their own farming enterprises with an opportunity for feedback based on their own unique and specific site challenges. This course also offers a step by step approach that is highly adaptable to any site and circumstances.

Apiganias, Crete

Apiganias, Crete

Apiganias, the site that the Workshop will take place is a 500-hectare public piece of land, that could be a case study for all the environmental as well as social issues that burden this corner of the world: semi-arid climate moving rapidly to arid, severe erosion due to centuries of overgrazing, fire and poor resources management, uneven distribution of water resources, environmental pressure from modern agricultural practices and touristic development, overall degradation of the brittle ecosystem. The “easy” solution, forced upon a crisis-laden society lacking resources and struggling to cope even on an individual level, would be to sell this public property to an investor and see yet another hotel resort sprout, exploiting the stunning beauty of the Greek shoreline to the benefit of a few, who will most probably not even belong to the local community.

Friends of Apiganias” is a group of people who believe that another form of development is possible, one that can regenerate natural ecosystems and human communities alike. They believe that this is feasible without multi-million projects but with firm understanding of natural processes and with the innovative approach of the Regrarians as well as of other groups that thrive all over the world. We deem essential to bring this knowledge to Greece and, as Darren puts it, make a serious effort to change the climate between the ears of people, their way of thinking, so that we start to see things change. So, “Friends of Apiganias” have proposed to create a botanical park on the site, one that will host as many native plant species as possible, with focus on land regeneration practices but also on an educational role for the wider area and the whole mediterranean basin. They are quite aware that this can no longer happen relying on public funds, which are scarce in Greece theses days, but on building a robust model leading to self-sufficiency, and this is also where Darren’s insights will prove invaluable.

Participants will have the opportunity to learn and use Darren Doherty’s Regrarian Platform and site design process, through this real-project “Open Site Consultation”, providing an integrated vision for the future of the course site. Participants will also work in practicum groups and analyze their own individual land management challenges with potential solutions offered by Darren and others. The practicum will explore real-life local needs and offer practices and approaches towards better production rates and overall land resilience. Program includes a field workshop focused on understanding integrated water systems design to maximize water retention, use and efficiency, as well as how to find the “keypoint and keyline” for building water harvesting earthworks, pattern cultivation and Keyline plowing systems, among others.

In summary, this course will explore integrated and holistic site design, planning and management practices and how to place the various elements of human settlement, including infrastructure, as well as productive systems of grazing, orchard crops, pasture, and forestry in an arid Mediterranean climate.

The course will be bi-lingual, conducted in English and translated into Greek.

See more on Darren Doherty’s Regrarian Platform below

RAC + RAP Course and Workshop

3-Days of Professional Development, Practicum and Integrated Land Design Experience

RAC + RAP (Regrarian Learning Models):

RAC = Regrarians Open Consultation Course – This RAC will be a two day professional development workshop in which attendees witness and experience an “open” consultation on a real-life project and in so doing become exposed to the practical application of Regrarians Platform and this unique integrated design process as outlined by Darren Doherty in his forthcoming book, “The Regrarian Handbook.”

RAP = Regrarians Practicum – This RAP will be a one day project practicum and Keyline Design workshop, which will be experiential and project development-based where participants are involved in the process of implementing Regrarian systems. RAP’s are for anybody who wants to build their physical skills, knowledge and experience as part of a regenerative land management and integrated production system toolkit. This RAC will be for integrated water and soil systems design, including Keyline Design and Pattern Cultivation.

Darren J. Doherty is a 5th generation Australian-Bendigo farmer, developer, author & trainer whom has delivered over 190 Regenerative Agriculture & Living courses & seminars to more than 12,000 people since 2001, including more than 40 Permaculture Design Courses (PDC’s), as well as creating Keyline® Design, Carbon Farming, Carbon Economy, RegenAG® & Regrarians® course series across Europe, the Americas and Oceania. Darren has also completed nearly 2000 property development plans since 1993 in 47 countries and is widely recognized as a leader & pioneer in the Regenerative Agriculture & Permaculture movements.

Darren has extensive experience across the world in project design, development, management & training. A career-long focus on the profitable & regenerative retrofit of broad-acre landscapes has seen Darren acclaimed as a pioneer in this important & often overlooked field.  This wide experience has created an international reputation of achievement plus enviable & expansive networks that integrate many disciplines.

Globally many of Darren’s alumni of over 12,000 are at the cutting edge of the movement towards regenerative agriculture & living systems.  Darren is the originator of the Regrarian Platform, which outlines a strategic & logical process to the development of regenerative agricultural systems, central to which is another Doherty innovation, called ‘IntegriPasture’, which provides an integrated framework for multiple species pasture and localized processing, logistics and marketing.

Darren is no stranger to Crete and Greece: he has consulted on the island and he has also taught a Permaculture Design Certificate course in Athens, which has been an unforgettable experience to all participants, some of whom we are certain to see again in this course, coming back for more of Darren’s insights.

For a full reference to Darren’s work, please see here.

WHAT IS A “REGRARIAN”?

Regrarian, a portmanteau of “Regenerative Agrarian”, is a term first coined by Darren J. Doherty in 2013 to describe those who are actively undertaking the serious & timely process of regenerating, restoring, rehabilitating, rehabitating, rekindling (etc.!) & rebooting healthy production landscapes across this planet.

REGRARIANS PLATFORM

Regrarians Platform

WHEN

Friday to Sunday 24-26 October 2014

WHERE

Apiganias pinesApiganias, near Ierapetra, Greece

See map

About Crete

It is very difficult to squeeze what Crete is about in a few words. A crossroads of three continents, with rich history, vibrant people, natural landscapes of stunning beauty, but also under a lot of environmental, economic and social pressure. We do recommend that you take some more days off than needed for the Workshop and explore Crete: the sparkling waters of the Aegean and Libyan Sea will await you, still comfortable to swim in at the end of October.

FEES

The fee will be in the range of 200-250 euros, including meals and accommodation. We hope to lower the fee for participants living in Greece and we are actively looking for sponsors in order to make it possible for more people to attend the course.

This is not a profit making venture; our aim is to spread Regenerative Agriculture principles and methods here in Greece and it is no coincidence that we start from Crete, Ierapetra, one of the most active agricultural regions in the country.

We need only to be sure of covering our costs.  If a profit is made it will go into the Association “Friends of Apiganias”  to support their work in the regeneration of the area.

The prices are as low as we can risk making them at this point. Foreign students, please consider that you are likely to pay the higher rather than the lower fee and that you will thus be sponsoring a Greek participant who might not be able to attend otherwise.

PRE-BOOKING

If you wish to pre-book this course, please fill in the following form. We will get in touch with you to give details about fees, accommodation options, how to ensure your participation and to answer any questions you might have.

* indicates required field
Powered by Fast Secure Contact Form

 

 

Permaculture in Greece is powered by WordPress

Panorama Theme by Themocracy