Category: Environmental awareness

Το Χρονικό του COP21 – The COP21 Timeline

comments Comments Off
By , December 15, 2015
COP 21 Paris, "ligne rouge" march

Photo: © Solidaires, Patricia Tutoy

Η Ναόμι Κλάιν, η Καναδή συγγραφέας δύο σημαντικών βιβλίων, “Το Δόγμα του Σοκ” και πιο πρόσφατα “Αυτό αλλάζει τα Πάντα“, σε συνεργασία με τη γαλλική εφημερίδα Mediapart και την αμερικανική The Nation, κάνει ρεπορτάζ από το Παρίσι στη διάρκεια της Διάσκεψης για το Κλίμα και αναλύει τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της συνάντησης, μέσα κι έξω από τους χώρους της Διάσκεψης.

Πέντε σύντομα video blogs, με ελληνικούς υποτίτλους, για το τι έγινε στο Παρίσι, τι θα γίνει και τι πρέπει να γίνει από δω και στο εξής. Όπως λέει και η Ναόμι Κλάιν, η πληροφορία είναι αντίσταση στο σοκ. Οπλιστείτε.

________________________

Naomi Klein, the Canadian writer of “The Shock Doctrine” and “This Changes Everything“, reports from Paris during the COP21 Summit, in a production of Mediapart and The Nation. Five video blogs where Klein highlights the most important points and issues of the Summit, in and out of Le Bourget, explains what happened, and what will and must happen in the future. As Naomi Klein says, information is shock resistance. Arm yourself.

 

Αληθινός Πλούτος – True Wealth

comments Comments Off
By , June 5, 2015

John Dennis LiuO John Dennis Liu είναι ερευνητής και κινηματογραφιστής και ίδρυσε και διευθύνει το Environmental Education Media Project (EEMP) από το 1997. Έχει καταγράψει την αποκατάσταση μεγάλων οικοσυστημάτων όπως το Loess Plateau στην Κίνα και στο παρακάτω βίντεο μας μεταφέρει μία ρηξικέλευθη αλλά απλή ιδέα για τη Φύση και την Παγκόσμια Οικονομία.

Νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα κι αυτό αναμφισβήτητα το βιώνουμε στην Ελλάδα στον παρόντα χρόνο. Αλλά, δεν είναι αρκετό να προετοιμαζόμαστε για όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει παράλληλα να εργαζόμαστε για τη δημιουργία και την πραγμάτωση ενός νέου μοντέλου ζωής.

Ο John D. Liu κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα: “Από τη μελέτη των φυσικών οικοσυστημάτων προκύπτει μία απάντηση με οικονομικούς όρους στην θεμελιώδη ερώτηση “Τι είναι πλούτος;”. Παρ όλο που όλα όσα παράγονται και καταναλώνονται προέρχονται από την αφθονία αυτού του Πλανήτη, σύμφωνα με την τρέχουσα οικονομική σκέψη, η αξία των οικολογικών λειτουργιών είναι μηδενική. Σήμερα, υπολογίζουμε το χρήμα και την οικονομία ως το άθροισμα της παραγωγής και της κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών. Όταν αποτιμούμε την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών χωρίς να αναγνωρίζουμε την οικολογική λειτουργία από την οποία προκύπτουν, δημιουργούμε ένα διεστραμμένο κίνητρο υποβάθμισης των γήινων οικοσυστημάτων […]  Αποδεικνύεται ότι τα λειτουργικά οικοσυστήματα είναι πιο πολύτιμα από την παραγωγή και την κατανάλωση. Ένας δρόμος προς τη βιωσιμότητα είναι ορατός όταν η οικονομία βασίζεται στην οικολογική λειτουργία και όχι στην παραγωγή/κατανάλωση. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε τη θεμελιώδη μεταμόρφωση της ανθρώπινης κοινωνίας.”

Απολαύστε το βίντεο με ελληνικούς υποτίτλους!

John Dennis Liu

John Dennis Liu is a researcher and cinematographer that founded and directed the Environmental Education Media Project (EEMP) since its creation in 1997. He has documented large land restoration projects like the one in the Loess Plateau in China and in this video he shares his profound and revolutionary yet simple insight about Nature and the Global Economy.

It seems to me that things will get worse before they get better and we certainly are experiencing this in Greece as we speak. But, apart from bracing ourselves for what is to come, we need to continue our work to create and implement a new paradigm unabated.

John D. Liu is doing just that: “From the study of natural ecosystems comes an economic answer that goes to the fundamental question of ‘what is wealth?’. Although everything that is produced and consumed comes from the bounty of the Earth, according to current economic thinking, the value of ecological function is zero. We now calculate the economy and money as the sum total of production and consumption of goods and services. By valuing products and services without recognising the ecological function from which they are derived, we have created a perverse incentive to degrade the Earth’s ecosystems […] Functional ecosystems can be shown to be more valuable than production and consumption. A pathway to sustainability appears if, instead of the economy being based on production and consumption of goods and services, it were based on ecosystem function. This would mean a fundamental transformation of human society.”

Enjoy the video!

 

Regenerative Agriculture and Land Management Course with Darren J. Doherty in Crete

comments Comments Off
By , August 4, 2014

 Darren Doherty makes a stop at Apiganias, Crete in 24-26 October during the Regrarians World Tour 2014

 

Darren Doherty

Darren Doherty in action

WHEN AND WHERE

PRE-BOOKING

We are pleased to host Darren J. Doherty in Crete for a regenerative agriculture development course in collaboration with the Association “Friends of Apiganias”.

This Regrarians Open Consultancy & Practicum Design Workshop is ideal for land professionals and amateurs alike, including: farmers, ranchers, property and preserve managers, rural landscapers, large and small property owners, agriculturists, earth and water scientists, forest scientists, and anyone else involved in and interested in learning more about the care and stewardship of public and private land, farms, agricultural fields, orchards, properties and communities in Greece, all the mediterranean neighborhood and any area in the world with similar climatic conditions.

The Workshop is a dynamic 3-day program designed to involve participants directly in the delivery of an integrated farm and property planning and development consultancy. Led by one of the worlds most renowned & experienced farm planners, Darren J. Doherty (AU), this course is all about having participants work to understand the 10 step process logic involved with the Regrarians Platform which methodically covers each and every element of land design, farm planning and development. In short, this course will be a highly useful and functional Professional Development for producers & land managers when it comes to production landscapes, enterprise planning & site development.

The RAC+RAD experience will result in participants understanding some of the process behind re-booting their own farming enterprises with an opportunity for feedback based on their own unique and specific site challenges. This course also offers a step by step approach that is highly adaptable to any site and circumstances.

Apiganias, Crete

Apiganias, Crete

Apiganias, the site that the Workshop will take place is a 500-hectare public piece of land, that could be a case study for all the environmental as well as social issues that burden this corner of the world: semi-arid climate moving rapidly to arid, severe erosion due to centuries of overgrazing, fire and poor resources management, uneven distribution of water resources, environmental pressure from modern agricultural practices and touristic development, overall degradation of the brittle ecosystem. The “easy” solution, forced upon a crisis-laden society lacking resources and struggling to cope even on an individual level, would be to sell this public property to an investor and see yet another hotel resort sprout, exploiting the stunning beauty of the Greek shoreline to the benefit of a few, who will most probably not even belong to the local community.

Friends of Apiganias” is a group of people who believe that another form of development is possible, one that can regenerate natural ecosystems and human communities alike. They believe that this is feasible without multi-million projects but with firm understanding of natural processes and with the innovative approach of the Regrarians as well as of other groups that thrive all over the world. We deem essential to bring this knowledge to Greece and, as Darren puts it, make a serious effort to change the climate between the ears of people, their way of thinking, so that we start to see things change. So, “Friends of Apiganias” have proposed to create a botanical park on the site, one that will host as many native plant species as possible, with focus on land regeneration practices but also on an educational role for the wider area and the whole mediterranean basin. They are quite aware that this can no longer happen relying on public funds, which are scarce in Greece theses days, but on building a robust model leading to self-sufficiency, and this is also where Darren’s insights will prove invaluable.

Participants will have the opportunity to learn and use Darren Doherty’s Regrarian Platform and site design process, through this real-project “Open Site Consultation”, providing an integrated vision for the future of the course site. Participants will also work in practicum groups and analyze their own individual land management challenges with potential solutions offered by Darren and others. The practicum will explore real-life local needs and offer practices and approaches towards better production rates and overall land resilience. Program includes a field workshop focused on understanding integrated water systems design to maximize water retention, use and efficiency, as well as how to find the “keypoint and keyline” for building water harvesting earthworks, pattern cultivation and Keyline plowing systems, among others.

In summary, this course will explore integrated and holistic site design, planning and management practices and how to place the various elements of human settlement, including infrastructure, as well as productive systems of grazing, orchard crops, pasture, and forestry in an arid Mediterranean climate.

The course will be bi-lingual, conducted in English and translated into Greek.

See more on Darren Doherty’s Regrarian Platform below

RAC + RAP Course and Workshop

3-Days of Professional Development, Practicum and Integrated Land Design Experience

RAC + RAP (Regrarian Learning Models):

RAC = Regrarians Open Consultation Course – This RAC will be a two day professional development workshop in which attendees witness and experience an “open” consultation on a real-life project and in so doing become exposed to the practical application of Regrarians Platform and this unique integrated design process as outlined by Darren Doherty in his forthcoming book, “The Regrarian Handbook.”

RAP = Regrarians Practicum – This RAP will be a one day project practicum and Keyline Design workshop, which will be experiential and project development-based where participants are involved in the process of implementing Regrarian systems. RAP’s are for anybody who wants to build their physical skills, knowledge and experience as part of a regenerative land management and integrated production system toolkit. This RAC will be for integrated water and soil systems design, including Keyline Design and Pattern Cultivation.

Darren J. Doherty is a 5th generation Australian-Bendigo farmer, developer, author & trainer whom has delivered over 190 Regenerative Agriculture & Living courses & seminars to more than 12,000 people since 2001, including more than 40 Permaculture Design Courses (PDC’s), as well as creating Keyline® Design, Carbon Farming, Carbon Economy, RegenAG® & Regrarians® course series across Europe, the Americas and Oceania. Darren has also completed nearly 2000 property development plans since 1993 in 47 countries and is widely recognized as a leader & pioneer in the Regenerative Agriculture & Permaculture movements.

Darren has extensive experience across the world in project design, development, management & training. A career-long focus on the profitable & regenerative retrofit of broad-acre landscapes has seen Darren acclaimed as a pioneer in this important & often overlooked field.  This wide experience has created an international reputation of achievement plus enviable & expansive networks that integrate many disciplines.

Globally many of Darren’s alumni of over 12,000 are at the cutting edge of the movement towards regenerative agriculture & living systems.  Darren is the originator of the Regrarian Platform, which outlines a strategic & logical process to the development of regenerative agricultural systems, central to which is another Doherty innovation, called ‘IntegriPasture’, which provides an integrated framework for multiple species pasture and localized processing, logistics and marketing.

Darren is no stranger to Crete and Greece: he has consulted on the island and he has also taught a Permaculture Design Certificate course in Athens, which has been an unforgettable experience to all participants, some of whom we are certain to see again in this course, coming back for more of Darren’s insights.

For a full reference to Darren’s work, please see here.

WHAT IS A “REGRARIAN”?

Regrarian, a portmanteau of “Regenerative Agrarian”, is a term first coined by Darren J. Doherty in 2013 to describe those who are actively undertaking the serious & timely process of regenerating, restoring, rehabilitating, rehabitating, rekindling (etc.!) & rebooting healthy production landscapes across this planet.

REGRARIANS PLATFORM

Regrarians Platform

WHEN

Friday to Sunday 24-26 October 2014

WHERE

Apiganias pinesApiganias, near Ierapetra, Greece

See map

About Crete

It is very difficult to squeeze what Crete is about in a few words. A crossroads of three continents, with rich history, vibrant people, natural landscapes of stunning beauty, but also under a lot of environmental, economic and social pressure. We do recommend that you take some more days off than needed for the Workshop and explore Crete: the sparkling waters of the Aegean and Libyan Sea will await you, still comfortable to swim in at the end of October.

FEES

The fee will be in the range of 200-250 euros, including meals and accommodation. We hope to lower the fee for participants living in Greece and we are actively looking for sponsors in order to make it possible for more people to attend the course.

This is not a profit making venture; our aim is to spread Regenerative Agriculture principles and methods here in Greece and it is no coincidence that we start from Crete, Ierapetra, one of the most active agricultural regions in the country.

We need only to be sure of covering our costs.  If a profit is made it will go into the Association “Friends of Apiganias”  to support their work in the regeneration of the area.

The prices are as low as we can risk making them at this point. Foreign students, please consider that you are likely to pay the higher rather than the lower fee and that you will thus be sponsoring a Greek participant who might not be able to attend otherwise.

PRE-BOOKING

If you wish to pre-book this course, please fill in the following form. We will get in touch with you to give details about fees, accommodation options, how to ensure your participation and to answer any questions you might have.

* indicates required field
Powered by Fast Secure Contact Form

 

 

How I fell in love with a fish – Πώς ερωτεύτηκα ένα ψάρι

comments Comments Off
By , July 19, 2013

Dan BarberChef Dan Barber squares off with a dilemma facing many chefs today: how to keep fish on the menu. With impeccable research and deadpan humor, he chronicles his pursuit of a sustainable fish he could love, and the foodie’s honeymoon he’s enjoyed since discovering an outrageously delicious fish raised using a revolutionary farming method in Spain.

Veta la Palma is a farm located on an island in the Guadalquivir river, 16km inland from the Atlantic Ocean in Spain. But at the same time it is part of both the Doñana Biosphere Reserve and the Natura 2000 Network, and has been designated a RAMSAR site of international importance. Watch this excellent talk to find out how this is possible.

__________________________

Ο σεφ Dan Barber αντιμετωπίζει ένα δίλημμα πολλών συναδέλφων του: πώς να κρατήσει το ψάρι στο μενού. Μας διηγείται με σοβαροφανές χιούμορ την εξονυχιστική έρευνα του, στην προσπάθεια να βρει ένα βιώσιμο είδος ψαριού που να μπορέσει να αγαπήσει. Επίσης περιγράφει το γαστριμαργικό του παράδεισο από τότε που ανακάλυψε ένα,θεϊκό σε γεύση, ψάρι το οποίο εκτρέφεται στην Ισπανία με επαναστατικές μεθόδους.

H Veta la Palma είναι μία επιχείρηση αγροτικής εκμετάλλευσης που βρίσκεται σε ένα νησί στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ, 16 χιλιόμετρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό στην Ισπανία. Αλλά την ίδια στιγμή, είναι μέρος του φυσικού καταφυγίου Doñana και του δικτύου Natura 2000, και έχει χαρακτηριστεί ως υγρότοπος Ραμσάρ διεθνούς σημασίας. Παρακολουθήστε αυτή την εξαιρετική ομιλία για να μάθετε πώς αυτό είναι δυνατό.

The Great Turning – Η Μεγάλη Στροφή

comments Comments Off
By , June 15, 2013

Joanna MacyΣε τέτοιους δύσκολους καιρούς, που όλα αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς και μάλλον προς το χειρότερο πριν γίνουν καλύτερα, είναι χρήσιμο να βλέπουμε τη γενική εικόνα, την παγκόσμια συγκυρία, το δάσος και όχι το δέντρο, καθώς και τη δική μας προσωπική στάση, τοποθέτηση και δράση. H Joanna Macy, οικο-φιλόσοφος, μελετήτρια του βουδισμού, της γενικής θεωρίας συστημάτων και της βαθιάς οικολογίας βάζει τάξη στην πολύπλοκη κατάσταση που βιώνουμε και μας προτείνει έναν πολύτιμο χάρτη πορείας.

In these challenging times, when everything changes rapidly and rather to worse before it gets better, it is useful to keep our broader perspective, in the global context, to focus on the forest and not the tree and to be alert for our personal stance and course of action. Joanna Macy, eco-philosopher, scholar of Buddhism, general systems theory, and deep ecology, puts order in the turmoil and gives us an invaluable roadmap. Please scroll down to read an excerpt of Joanna Macy’s website about the Great Turning.

Η Μεγάλη Στροφή είναι ένα όνομα για την ουσιαστική περιπέτεια της εποχής μας: η μετάβαση από τη βιομηχανική κοινωνία της ανάπτυξης σε έναν πολιτισμό της ζωής.

Η οικολογική και κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζουμε υποδαυλίζεται από ένα οικονομικό σύστημα που εξαρτάται από την συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη. Αυτή η αυτοκαταστροφική  πολιτική οικονομία θέτει τους στόχους της και μετρά τις επιδόσεις της με όρους του ολοένα αυξανόμενου κέρδους των εταιρειών – με άλλα λόγια, από το πόσο γρήγορα μπορούν οι φυσικοί πόροι να εξαχθούν από τη Γη και να μετατραπούν σε καταναλωτικά προϊόντα, όπλα, και απόβλητα.

Μια επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη γιατί οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι οι ανάγκες μας μπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς να καταστρέφουμε τον κόσμο μας. Έχουμε τις τεχνικές γνώσεις, τα εργαλεία επικοινωνίας, και τους υλικούς πόρους για να παράγουμε επαρκή τροφή, να εξασφαλίσουμε καθαρό αέρα και νερό, και για να ικανοποιήσουμε λογικές ενεργειακές ανάγκες. Οι μελλοντικές γενιές, αν υπάρξει γι’ αυτές ένας βιώσιμος κόσμος, θα κοιτάξουν πίσω στην κοσμοϊστορική μετάβαση που κάνουμε για μια κοινωνία της ζωής. Και μπορεί κάλλιστα να την ονομάσουν εποχή της Μεγάλης Στροφής. Συμβαίνει τώρα.

Ανεξάρτητα από το αν αναγνωρίζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ελέγχονται από τις εταιρείες, η Μεγάλη Στροφή είναι μια πραγματικότητα. Αν και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμη αν θα πραγματοποιηθεί έγκαιρα ώστε να επιβιώσει ο άνθρωπος και άλλες πολύπλοκες μορφές ζωής, μπορούμε να γνωρίζουμε ότι είναι σε εξέλιξη. Και κερδίζει έδαφος, μέσω της δράσης αμέτρητων ατόμων και ομάδων σε όλο τον κόσμο. Όταν δούμε αυτή τη στροφή ως το ευρύτερο πλαίσιο της ζωής μας το όραμά μας ξεκαθαρίζει και ξαναβρίσκουμε το θάρρος μας.

Τρεις διαστάσεις της Μεγάλης Στροφής

1. Δράσεις για να επιβραδυνθεί η καταστροφή της Γης και των πλασμάτων της

Ίσως η πιο εμφανής διάσταση της Μεγάλης Στροφής, οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν όλη την πολιτική, νομοθετική και νομική δουλειά που απαιτείται για τη ανάσχεση της καταστροφής, καθώς και άμεσες δράσεις – μπλόκα, μποϊκοτάζ, πολιτική ανυπακοή και άλλες μορφές άρνησης. Μερικά παραδείγματα:

 • Τεκμηρίωση και προβολή των επιπτώσεων της Κοινωνίας της Βιομηχανικής Ανάπτυξης στη φύση και την υγεία
 • Άσκηση πολιτικής πίεσης ή διαμαρτυρία κατά του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που θέτουν σε κίνδυνο τα οικοσυστήματα και υπονομεύουν την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη
 • Ξεσκέπασμα και δημοσιοποίηση των παράνομων και ανήθικων εταιρικών πρακτικών
 • Αποκλεισμός και επαγρύπνιση σε χώρους οικολογικής καταστροφής, όπως σε αρχέγονα δάση υπό απειλή αποψίλωσης ή σε πυρηνικές χωματερές.

Η δουλειά αυτού του είδους μας βοηθά να κερδίσουμε χρόνο. Σώζει ζωές, και κάποια οικοσυστήματα, έμβια όντα και πολιτισμούς, καθώς και γενετικό υλικό, για την βιώσιμη κοινωνία που θα έρθει. Αλλά δεν αρκεί για να δημιουργήσει αυτή τη βιώσιμη κοινωνία.

2. Ανάλυση των δομικών αιτίων και δημιουργία δομικών εναλλακτικών λύσεων

Η δεύτερη διάσταση της Μεγάλης Στροφής είναι εξίσου ζωτικής σημασίας. Για να ελευθερώσουμε τον εαυτό μας και τον πλανήτη μας από τη ζημιά που υπέστη από την κοινωνία της βιομηχανικής ανάπτυξης, πρέπει να κατανοήσουμε τη δυναμική της. Ποιες είναι οι σιωπηρές συμφωνίες που δημιουργούν σκανδαλώδη πλούτο για τους λίγους, ενώ εξαθλιώνουν σταδιακά την υπόλοιπη ανθρωπότητα; Ποιοι αλληλένδετοι λόγοι μας δεσμεύουν σε μια ακόρεστη οικονομία που χρησιμοποιεί τη Γη μας ως τροφοδότη και σκουπιδοντενεκέ; Τα πράγματα δεν είναι καλά, και χρειάζεται θάρρος και εμπιστοσύνη στην κοινή λογική για να τα δούμε ρεαλιστικά. Αλλά απομυθοποιούμε τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Όταν καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, μπαίνουμε δυσκολότερα στον πειρασμό να δαιμονοποιήσουμε τους πολιτικούς και τους διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών που ελέγχονται από αυτό. Και παρόλη την προφανή δύναμη της κοινωνίας της βιομηχανικής ανάπτυξης, μπορούμε να δούμε και τον εύθραυστο χαρακτήρα της – πόσο εξαρτάται από την υπακοή μας, και πόσο καταδικασμένη είναι να καταβροχθίσει τον εαυτό της.

Εκτός από την κατανόηση της λειτουργίας του σημερινού συστήματος, δημιουργούμε και δομικές εναλλακτικές λύσεις. Σε αμέτρητες περιοχές, όπως τα πράσινα βλαστάρια φυτρώνουν μέσα από τα χαλάσματα, εμφανίζονται νέες κοινωνικές και οικονομικές δομές. Χωρίς να περιμένουμε τους εθνικούς ή τοπικούς πολιτικάντηδες να ευθυγραμμιστούν με μας, ενωνόμαστε, αναλαμβάνοντας δράση στις κοινότητές μας. Προϊόν της δημιουργικότητάς μας και της συνεργασίας μας προς όφελος της ζωής, οι δράσεις αυτές μπορεί να φαίνονται περιθωριακές, αλλά περιέχουν τους σπόρους για το μέλλον.

Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες σε αυτή τη διάσταση:

 • Διαλέξεις και ομάδες μελέτης για την κοινωνία της βιομηχανικής ανάπτυξης
 • Στρατηγικές και προγράμματα για τη μη-βίαιη άμυνα του πολίτη
 • Μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά και πυρηνικά καύσιμα και στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Συνεργατικοί τρόποι διαβίωσης, όπως η συστέγαση και τα οικολογικά χωριά
 • Κοινοτικοί λαχανόκηποι, συνεταιρισμοί καταναλωτών, γεωργία υποστηριζόμενη από την κοινότητα, αποκατάσταση των λεκανών απορροής του νερού, τοπικά νομίσματα …

3. Αλλαγή συνειδητότητας

Αυτές οι δομικές εναλλακτικές λύσεις δεν μπορούν να ριζώσουν και να επιβιώσουν χωρίς βαθιά ριζωμένες αξίες που να τις στηρίζουν. Πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες μας και τη σχέση μας με τη Γη και τους άλλους ανθρώπους. Απαιτούν, με άλλα λόγια, μια βαθιά αλλαγή στην αντίληψή μας για την πραγματικότητα – και αυτή η αλλαγή συμβαίνει τώρα, τόσο ως νοητική επανάσταση όσο και ως πνευματική αφύπνιση.

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε αυτή την αλλαγή αυξάνονται ολοένα και παίρνουν πολλές μορφές. Μπορούν να προκύψουν ως θλίψη για τον κόσμο μας, ως αποκαθήλωση των αντιλήψεων του παλιού παραδείγματος για τον ατομικισμό, τον θεμελιώδη διαχωρισμό του εαυτού. Εμφανίζονται ως θετικές αντιδράσεις σε σημαντικές ανακαλύψεις στην επιστημονικής σκέψης, καθώς ο αναγωγισμός και ο υλισμός υποχωρούν μπροστά στα στοιχεία που υποδεικνύουν ένα ζωντανό Σύμπαν. Εμφανίζονται επίσης στην αναβίωση των σοφών παραδόσεων, θυμίζοντάς μας ξανά ότι ο κόσμος μας είναι ένα ιερό σύνολο, που αξίζει να τον λατρεύουμε και να τον υπηρετούμε.

Οι πολλές μορφές και τα συστατικά αυτής της διάστασης περιλαμβάνουν:

 • Γενική θεωρία ζωντανών συστημάτων
 • Βαθιά οικολογία και το βαθύ και μακρόχρονο οικολογικό κίνημα
 • Πνευματικότητα της Δημιουργίας και Θεολογία της Απελευθέρωσης
 • Ενεργός Βουδισμός και παρόμοια ρεύματα σε άλλες παραδόσεις
 • Η αναβίωση των σαμανιστικών παραδόσεων
 • Οικοφεμινισμός
 • Οικοψυχολογία
 • Το κίνημα της απλής ζωής

Οι συνειδητοποιήσεις που κάνουμε στην τρίτη διάσταση της Μεγάλης Στροφής μας προστατεύουν από το να υποκύψουμε στον πανικό και την παράλυση. Μας βοηθούν να αντισταθούμε στον πειρασμό του στρουθοκαμηλισμού ή να στραφούμε ενάντια στους άλλους ανθρώπους, ψάχνοντας για αποδιοπομπαίους τράγους για να ξεσπάσουμε τον φόβο και την οργή μας.

Χάρτης πορείας για τον καθένα μας στην Μεγάλη Στροφή

Ξεκινήστε από την Ευγνωμοσύνη

Το να ζει κανείς σε αυτό το όμορφο, αυτοοργανωμένο σύμπαν – το να παίρνει μέρος στον χορό της ζωής με αισθήσεις για να το αντιλαμβάνεται, με πνεύμονες να το αναπνέει, με όργανα να τον θρέφουν από αυτό – είναι ένα θαύμα που δεν εκφράζεται με λέξεις. Η ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής είναι η βασική πηγή όλων των θρησκειών, το σήμα κατατεθέν των μυστών, η πηγή κάθε αληθινής τέχνης. Επιπλέον, αποτελεί προνόμιο να ζούμε αυτή την εποχή που μπορούμε να επιλέξουμε τη συμετοχή στην αυτο-ίαση του κόσμου μας.

Μην φοβάστε το σκοτάδι

Ζούμε μια σκοτεινή εποχή, γεμάτη πόνο και αβεβαιότητα. Όπως τα ζωντανά κύτταρα σε ένα μεγαλύτερο σώμα, είναι φυσικό να νιώθουμε το τραύμα του κόσμου μας. Έτσι, μη φοβάστε την αγωνία που νιώθετε, ή τον θυμό ή τον φόβο, γιατί αυτές οι αντιδράσεις προκύπτουν από τη βαθιά σας ανησυχία και από την πραγματική σας σύνδεση με όλα τα όντα.

Τολμήστε να οραματιστείτε

Από αυτό το σκοτάδι μπορεί να αναδυθεί ένας νέος κόσμος, φτιαγμένος όχι τόσο στο μυαλό μας όσο στα όνειρά μας. Ακόμα κι αν δεν μπορούμε να δούμε καθαρά πώς πρόκειται να είναι, καλούμαστε ωστόσο να αφήσουμε τη φαντασία μας να φτιάξει το μέλλον. Δεν θα μπορέσουμε να χτίσουμε παρά μόνο αυτό που έχουμε αγαπήσει στις καρδιές μας ..

Ανασκουμπωθείτε

Πολλοί άνθρωποι δεν εμπλέκονται στη Μεγάλη Στροφή, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά προβλήματα,  που μοιάζουν να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Να σώσω τις φάλαινες ή να βοηθήσω κακοποιημένα παιδιά; Η αλήθεια είναι ότι όλες οι πτυχές της τρέχουσας κρίσης αντανακλούν το ίδιο λάθος, την απομόνωσή μας από το σύνολο και την εκμετάλλευση των άλλον προς ίδιο όφελος. Έτσι η αντιμετώπιση ενός προβλήματος βοηθά και τα άλλα να λυθούν. Απλά βρείτε αυτό που σας αρέσει να κάνετε και απολαύστε το. Ποτέ μην προσπαθήσετε να το κάνετε μόνοι σας. Συνδεθείτε με άλλους. Θα εμπνέετε και θα δίνετε ενέργεια ο ένας στον άλλο.

Δράστε ανάλογα με την ηλικία σας

Δεδομένου ότι κάθε σωματίδιο στο σώμα σας προέρχεται από τη πρώτη αναλαμπή του χώρου και του χρόνου, έχετε πραγματικά την ίδια ηλικία με το σύμπαν. Έτσι, όταν ασκείτε πίεση στο γραφείο ενός βουλευτή της περιοχής σας ή επισκέπτεσθε έναν οργανισμό κοινής ωφέλειας ή κάνετε κατάθεση σε μια ακρόαση για τα πυρηνικά απόβλητα ή αντιστέκεστε να προστατέψετε ένα αρχέγονο δάσος, το κάνετε όχι από κάποια προσωπική ιδιοτροπία, αλλά με την πλήρη εξουσία που σας δίνουν τα 15 δισεκατομμύρια χρόνια σας.

______________________

The Great Turning is a name for the essential adventure of our time: the shift from the industrial growth society to a life-sustaining civilization.

The ecological and social crises we face are inflamed by an economic system dependent on accelerating growth. This self-destructing political economy sets its goals and measures its performance in terms of ever-increasing corporate profits–in other words by how fast materials can be extracted from Earth and turned into consumer products, weapons, and waste.
A revolution is underway because people are realizing that our needs can be met without destroying our world. We have the technical knowledge, the communication tools, and material resources to grow enough food, ensure clean air and water, and meet rational energy needs. Future generations, if there is a livable world for them, will look back at the epochal transition we are making to a life-sustaining society. And they may well call this the time of the Great Turning. It is happening now.

Whether or not it is recognized by corporate-controlled media, the Great Turning is a reality. Although we cannot know yet if it will take hold in time for humans and other complex life forms to survive, we can know that it is under way. And it is gaining momentum, through the actions of countless individuals and groups around the world. To see this as the larger context of our lives clears our vision and summons our courage.

Three Dimensions of the Great Turning

1. Actions to slow the damage to Earth and its beings

Perhaps the most visible dimension of the Great Turning, these activities include all the political, legislative, and legal work required to reduce the destruction, as well as direct actions–blockades, boycotts, civil disobedience, and other forms of refusal. A few examples:

 • Documenting and the ecological and health effects of the Industrial Growth Society;
 • Lobbying or protesting against the World Trade Organization and the international trade agreements that endanger ecosystems and undermine social and economic justice;
 • Blowing the whistle on illegal and unethical corporate practices;
 • Blockading and conducting vigils at places of ecological destruction, such as old-growth forests under threat of clear-cutting or at nuclear dumping grounds.

Work of this kind buys time. It saves some lives, and some ecosystems, species, and cultures, as well as some of the gene pool, for the sustainable society to come. But it is insufficient to bring that society about.

2. Analysis of structural causes and the creation of structural alternatives
The second dimension of the Great Turning is equally crucial. To free ourselves and our planet from the damage being inflicted by the Industrial Growth Society, we must understand its dynamics. What are the tacit agreements that create obscene wealth for a few, while progressively impoverishing the rest of humanity? What interlocking causes indenture us to an insatiable economy that uses our Earth as supply house and sewer? It is not a pretty picture, and it takes courage and confidence in our own common sense to look at it with realism; but we are demystifying the workings of the global economy. When we see how this system operates, we are less tempted to demonize the politicians and corporate CEOs who are in bondage to it. And for all the apparent might of the Industrial Growth Society, we can also see its fragility–how dependent it is on our obedience, and how doomed it is to devour itself.

In addition to learning how the present system works, we are also creating structural alternatives. In countless localities, like green shoots pushing up through the rubble, new social and economic arrangements are sprouting. Not waiting for our national or state politicos to catch up with us, we are banding together, taking action in our own communities. Flowing from our creativity and collaboration on behalf of life, these actions may look marginal, but they hold the seeds for the future.

Some of the initiatives in this dimension:

 • - Teach-ins and study groups on the Industrial Growth Society;
  - Strategies and programs for nonviolent, citizen-based defense;
  - Reduction of reliance on fossil and nuclear fuels and conversion to renewable energy sources;
  - Collaborative living arrangements such as co-housing and eco-villages;
  - Community gardens, consumer cooperatives, community-supported agriculture, watershed restoration, local currencies…

3. Shift in Consciousness

These structural alternatives cannot take root and survive without deeply ingrained values to sustain them. They must mirror what we want and how we relate to Earth and each other. They require, in other words, a profound shift in our perception of reality–and that shift is happening now, both as cognitive revolution and spiritual awakening.

The insights and experiences that enable us to make this shift are accelerating, and they take many forms. They arise as grief for our world, giving the lie to old paradigm notions of rugged individualism, the essential separateness of the self. They arise as glad response to breakthroughs in scientific thought, as reductionism and materialism give way to evidence of a living universe. And they arise in the resurgence of wisdom traditions, reminding us again that our world is a sacred whole, worthy of adoration and service.

The many forms and ingredients of this dimension include:

 • general living systems theory;
 • deep ecology and the deep, long-range ecology movement;
 • Creation Spirituality and Liberation Theology;
 • Engaged Buddhism and similar currents in other traditions;
 • the resurgence of shamanic traditions;
 • ecofeminism;
 • ecopsychology;
 • the simple living movement.

The realizations we make in the third dimension of the Great Turning save us from succumbing to either panic or paralysis. They help us resist the temptation to stick our heads in the sand, or to turn on each other, for scapegoats on whom to vent our fear and rage.

Personal Guidelines

Personal Guidelines for the Great Turning

Come from Gratitude

To be alive in this beautiful, self-organizing universe–to participate in the dance of life with senses to perceive it, lungs that breathe it, organs that draw nourishment from it–is a wonder beyond words. Gratitude for the gift of life is the primary wellspring of all religions, the hallmark of the mystic, the source of all true art. Furthermore, it is a privilege to be alive in this time when we can choose to take part in the self-healing of our world.

Don’t be Afraid of the Dark

This is a dark time, filled with suffering and uncertainty. Like living cells in a larger body, it is natural that we feel the trauma of our world. So don’t be afraid of the anguish you feel, or the anger or fear, for these responses arise from the depth of your caring and the truth of your interconnectedness with all beings. To suffer with is the literal meaning of compassion.

Dare to Vision

Out of this darkness a new world can arise, not to be constructed by our minds so much as to emerge from our dreams. Even though we cannot see clearly how it’s going to turn out, we are still called to let the future into our imagination. We will never be able to build what we have not first cherished in our hearts..

Roll up your Sleeves

Many people don’t get involved in the Great Turning because there are so many different issues, which seem to compete with each other. Shall I save the whales or help battered children? The truth is that all aspects of the current crisis reflect the same mistake, setting ourselves apart and using others for our gain. So to heal one aspect helps the others to heal as well. Just find what you love to work on and take joy in that. Never try to do it alone. Link up with others; you’ll spark each others’ ideas and sustain each others’ energy..

Act your Age

Since every particle in your body goes back to the first flaring forth of space and time, you’re really as old as the universe. So when you are lobbying at your congressperson’s office, or visiting your local utility, or testifying at a hearing on nuclear waste, or standing up to protect an old grove of redwoods, you are doing that not out of some personal whim, but in the full authority of your 15 billions years.

Source: joannamacy.net

Permaculture in Greece is powered by WordPress

Panorama Theme by Themocracy